Kiintymyssuhteeseen perustuva vuorovaikutusterapia

Kiintymyssuhteen muodostumisella, pohjautuen varhaiseen vuorovaikutukseen, on erittäin tärkeä tekijä lapsuudesta vanhuuteen. Turvaton, ristiriitainen tai jäsentymätön kiintymyssuhde voi aiheuttaa mm. ahdistusta, stressitilan nousua ja myöhemmin esiintyviä masennustiloja, aggressiivisuutta, riippumisongelmaisuutta ja mm. pakonomaista kontrollointia.

Kiintymyssuhdeongelmat ovat hyvin yleisiä, esimerkiksi välttelevää kiintymyssuhdetyyliä on Suomessa 30% kun maailmalla sitä esiintyy vain 8%. Sodan jälkeisien uudisrakentamisien, nykypäivän kiireiden ja sosiaalisten ongelmien myötä on vaikea ymmärtää kuinka tärkeä ja yksi elonjäämisen ehto lapselle on kiintyä hoitavaan aikuiseen. Ongelmien kasautuessa ja vaikuttaessa yhä enemmän yksilöihin perheiden sisällä, onkin erittäin tärkeää, että kiintymyssuhde- ja vuorovaikutusongelmiin paneudutaan mahdollisimman nopeasti, niin yksilön hyvinvoinnin kannalta, kuin myös yhteiskunnalle muodostuvien rasitteiden takia.

Vuorovaikutussuhteessa on erittäin tärkeää, että lapsi tulee ymmärretyksi, jokaisessa aikuissuhteessaan. Lapsen käyttäytymismallin taustalla on yleensä syy, oli se sitten opittu tai rakenteellinen.  Tämä meidän jokaisen aikuisen ja lapsen kanssa yhteydessä olevan aikuisen on ymmärrettävä ja osattava reagoida siihen oikealla tavalla ja yksi keskeinen tapa on kiintymyssuhteeseen perustuva vuorovaikutusterapia. Tätä terapiaa voi terapeutin lisäksi oppia mallintamaan jokainen lasten kanssa yhteydessä oleva aikuinen.

Terapialla vuorovaikutussuhteeseen voi vaikuttaa odotusajasta vanhuuteen. Olen perehtynyt koulutuksessani 3-12-vuotiaisiin lapsiin. Terapiassa mukana on aina huoltaja tai oma hoitaja jollakin tavalla. Tarvittaessa terapiatuki ja tieto viedään myös lapsen kaikille yhteyshenkilöille; hoitajille ja opettajille.

*** *** ***

Terapia koostuu havannoinneista, keskusteluista sekä itse terapiasta. Terapiaistuntojen määrä vaihtelee keskimäärin 10-20 kerran välillä. Terapian päätyttyä pidetään vielä seurantakäyntejä vaihtelevalla frenkvenssillä. Havannointien, keskustelujen ja seurantakäyntien kanssa laskettuna tapaamiskertoja muodostuu yhteensä 25-30 kertaa. Terapiatyö edellyttää säännöllistä työnohjausta, ja tämä varmistaa vielä laajemman ammatillisen näkökulman työhön.

Terapiaan voi hakeutua yksityisesti tai kunnan kautta, terapiahinnat määräytyvät sopimuskohtaisesti. Lisätietoa annan mielelläni puhelimitse tai sähköpostitse. Lämpimin terveisin: Pauliina