Ravintovalmennus

Funktionaalinen lähestymistapa terveydenhuollossa on yleistyvä muoto. Funktionaalisen terveydenhuollon tarkoituksena on ottaa huomioon ihminen kokonaisuutena analysoiden elimistön epätasapainotiloja ja pyrkiä vaikuttamaan näihin jo ennen sairauksien puhkeamista. Ihmiset ovatkin entistä valveutuneimpia ja ymmärtävät elintapojensa vaikutuksen hyvinvointiinsa ja funktionaalinen terveydenhoito tuo apua sairauksien ennaltaehkäisyyn ja oireiden lieventämiseen ymmärtämällä yksilöllisiä tarpeita. Yksilötasolla huomioidaan aina geeniperimä, ympäristö ja ravitsemus, sekä niiden vaikutus elimistöömme kokonaisuudessaan. 

Koemme myös psyykkiset ja fyysiset rasitteet yksilöllisesti. Stressi, unentarve, ympäristörasitteet, geeniperimän aktivoituminen, ravitsemuksellinen tuki, metylaation toimiminen ja monet muut solutason asiat ovat huomioitava yksilöllisesti. Ruokavaliolla on suuri vaikutus solutasomme toimintaan. Se miten suolistomme voi ja miten pystymme hyödyntämään syömämme ravinnon on hyvin yksilöllistä. Ravinnon imeytymisen ja yksilöllisen tarpeen voimme nähdä elimistömme toiminnasta. Se miten henkisesti ja fyysisesti voimme, suolistomme toimii, miten ihomme ja limakalvomme voi, kertoo jo paljon, mutta funktionaaliset laboratoriotestit kertovat mahdollisesti tarkemman syyn oireiluumme. Funktionaalisten laboratoriotestien kautta paneudutaan niin ruokayliherkkyyksiin, rasvahappotasapainoon, hormonitasapainoon, suoliston parasiitteihin ja moniin muihin, ihan geeniperimätietoihin saakka.

Tiedämme, että suomalaisen terveydenhuollon akuuttihoito toimii erinomaisesti, mutta tilastojen varjollakin tiedämme, että kroonisiin kansansairauksiin ei ole saatu helpotusta. Funktionaalinen terveydenhoidon muoto ei ole vaihtoehto perinteiselle lääketieteelle, vaan se on erinomainen lisä perinteisen lääketieteen rinnalle ja se on kehitetty  ennaltaehkäisemään ja auttamaan kroonisissa kansansairauksissa mm: tyypin 2 diabeteksessa, lihavuudessa, kroonisissa väsymyksissä, masennuksessa, stressissä ja verisuonisairauksissa. Funktionaalinen terveydenhuollon muoto on saanut alkunsa jo 1980-luvullla Yhdysvalloista biokemisti Jeffrey Blandin innoittamana.  

Ravintovalmennuksessa perehdytään asiakkaan taustojen kautta kartoittaen suku- ja sairaushistoria koko elämänkaaren ajalta. Alkukartoitukseen varataan aikaa noin 2h ja jatkotarkastuksiin 0.5-1h. Hoito räätälöidään jokaiselle yksilöllisesti, koska on pystyttävä huomioimaan yksilölliset ruokavaliot, vitamiini- ja hivenainetarpeet, lääkkeiden vaikutukset ja lääkkeiden yksilölliset poistumisreitit, hormonitoiminta ja solujen toiminta. Kaikkien elinten toiminta riippuu toisistaan ja sairauksien taustalla olevat syyt on selvitettävä perusteellisesti. Funktionaalinen terveydenhuolto onkin hyvin potilaskeskeistä, ja ilman lääkkeitäkin voimme saada paljon hyvää aikaan. Ihmiset haluavat saada yksilöllistä hoitoa, sekä tulla kuulluiksi ja nähdyiksi yksilöinä. Olemme jokainen ihania yksilöitä omine ominaisuuksinemme. Funktionaalinen terveydenhuolto paneutuu juuri kokonaisvaltaisesti selvittäen oireiden syytä yksilötasolla ei vain hoitamaan yksittäistä oiretta.

*** *** ***

Ensimmäinen tapaamiskerta,

      lähtötilanteen ja taustojen kartoitus (esitietokaavake lähetetään etukäteen)
      tapaaminen 2h
      yksilöllinen ohjelma
      kirjalliset ohjeet

Seurantakäynnit,
      tapaaminen 1h
      ohjelman tarkistus ja kirjalliset jatko-ohjeet

Puhelinneuvonta,
      puhelu: 15 minuutista eteenpäin
      kirjalliset ohjeet
      aikaisintaan ensimmäisen seurantakäynnin jälkeen

*** *** ***

Lisätietoa funktionaalisesta terveydenhuollosta

Institute for Functional Medicine, USA
https://www.functionalmedicine.org/

Funktionaalisen medisiinan yhdistys
http://fms.fi/

Funktionaalisen terveydenhuollon kouluttaja
https://www.paulaheinonen.fi/

Terveysalan verkkokauppa
http://www.terveydentukipilarit.fi/verkkokauppa/

*** *** ***

Olethan yhteyksissä puhelimitse tai sähköpostitse.
Lämpimin terveisin: Pauliina